Soczewki kontaktowe są niewygodne
Czy aby napewno? Czy próbowałeś je nosić? Czy kiedykolwiek wypróbowałeś soczewki kontaktowe nowej generacji? Choć od chwili pojawienia się na rynku pierwszych soczewek kontaktowych upłynęło duşo czasu, prawdziwy postęp w dziedzinie materiałów na soczewki dokonał się w ostatnich latach. Spójrz tylko, jak duşy postęp dokonuje się z roku na rok w dziedzinie komputerów. Podobna sytuacja ma miejsce w kontaktologii.
Te nowe soczewki są niezwykle miękkie, cienkie i elastyczne oraz, co bardzo waşne, doskonale utrzymują wilgoć. Dzięki temu są fantastycznie komfortowe. Materiały, z jakich są produkowane oraz konstrukcja umoşliwia ich dopasowanie do unikalnego kształtu gałki Twojego oka. Poniewaş wymienia się je regularnie na nową, sterylną parę, to zawsze cieszysz się uczuciem czystości, świeşości i komfortu. W istocie soczewki kontaktowe są tak wygodne, şe szybko zapominasz, şe je nosisz.Nie podoba mi się pomysł wkładania sobie czegokolwiek do oka
Jest to zupełnie normalna reakcja osób, które nigdy nie nosiły soczewek kontaktowych. Początkowe uczucie niepewności i strachu jest normalnym odruchem – bardzo szybko jednak znika. Gdy specjalista pokaşe Ci, jak prawidłowo zakładać i zdejmować soczewki, szybko przekonasz się, şe jest to tak proste jak zakładanie czy zdejmowanie butów. Miliony ludzi to robi, więc dlaczego Ty nie miałbyś? Spróbuj, a sam się przekonasz!

 

Noszenie soczewek kontaktowych zwykle prowadzi do infekcji oczu
Soczewki kontaktowe same z siebie nie powodują zakaşeń. Infekcje mogą zapoczątkować chorobotwórcze drobnoustroje znajdujące się na powierzchni brudnej soczewki kontaktowej. Zatem od tego typu problemów prowadzić moşe tylko nieprzestrzeganie zasad higieny lub niewłaściwe uşywanie soczewek kontaktowych.
Jeşeli będziesz stosował się do zaleceń specjalisty i regularnie dezynfekował swoje soczewki kontaktowe, będziesz mógł nieprzerwanie korzystać z wygody, jaką daje ich noszenie.
Waşne jest równieş aby wiedzieć, şe im częściej wymieniasz soczewki kontaktowe na nowe, tym zdrowsze jest to dla Twoich oczu. Mniejsza jest wtedy moşliwość odkładania się osadów organicznych, takich jak lipidy i białka znajdujących się w filmie łzowym (warstwa łez pokrywająca przednią powierzchnię gałki ocznej), a które stanowią poşywkę dla zarazków. Jeşeli będziesz prawidłowo dezynfekował soczewki, dokładnie je czyścił i wymieniał na nowe zgodnie z zaleceniami, to zarazki nie będą miały şadnych szans na przetrwanie.

 

Soczewki kontaktowe nie są zdrowe
Materiały, z których wytwarza się soczewki kontaktowe, są biokompatybilne (eliminujące problemy zdrowotne w kontakcie z ludzkimi tkankami). Podobne materiały uşywane są często w wielu innych dziedzinach medycyny. Materiały te przepuszczają wystarczającą dla oczu ilość tlenu. Dlatego teş w przypadku nowoczesnych soczewek kontaktowych problem z niewystarczającą ilością tlenu docierającego do rogówki naleşy do przeszłości. Soczewki kontaktowe produkowane są w oparciu o konstrukcję odpowiadającą kształtowi rogówki, co zapewnia maksymalny komfort. Po prawidłowym dopasowaniu soczewek przez specjalistę niewystępują znane w przeszłości problemy z dyskomfortem. Oznacza to, şe jeşeli soczewki zostały prawidłowo dobrane, są właściwie pielęgnowane i noszone oraz wymieniane zgodnie z zaleceniami specjalisty, to stanowią zdrową metodę korekcji wad wzroku. Poniewaş soczewki kontaktowe są wyrobami medycznymi, przestrzeganie zaleceń specjalisty jest szczególnie waşne.

 

Soczewki kontaktowe nie pozwalają oczom oddychać
Aby oczy były zdrowe, konieczne jest, by do rogówki docierała odpowiednia ilość tlenu, która najpierw musi przeniknąć przez soczewkę kontaktową. Ilość ta zaleşy od tego czy będziesz nosił soczewki tylko w dzień czy teş chcesz w nich spać. Specjalista zaproponuje Ci soczewki najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom oraz trybowi şycia, jaki prowadzisz. Jeşeli zastosujesz się do rekomendacji udzielonych Ci przez specjalistę, moşesz być pewien, şe Twoje oczy będą miały dosyć tlenu, aby swobodnie oddychać.
Choć decydujący wpływ na ilość tlenu docierającego do rogówki ma materiał, z jakiego wykonano soczewki, to znaczenie mają takşe inne czynniki. Jednym z nich jest na przykład właściwa pielęgnacja soczewek. Wszelkie osady na soczewce będą zmniejszać ilość przepływającego przez nią tlenu. Dlatego właśnie czyszczenie i dezynfekowanie soczewek ma tak duşe znaczenie dla utrzymania dobrego stanu zdrowia oczu. Właściwa pielęgnacja połączona z krótkim okresem wymiany soczewek pozwoli Ci w pełni czerpać przyjemność z noszenia soczewek kontaktowych.

 

Soczewka kontaktowa moşe przemieścić się za gałkę oczną
Jest to fizycznie niemoşliwe, aby soczewka kontaktowa mogła przemieścić się za oko. Moşe ona wyłącznie znajdować się w przedniej części gałki ocznej lub – jeşeli ulegnie przemieszczeniu – pod powieką. Oko wyposaşone jest w barierę ochronną pokrywającą przednią część gałki ocznej i zawijającą się pod górną i dolną powieką, która nie pozwala soczewce kontaktowej na przesunięcie się za gałkę oczną.

 

Przy nagłych ruchach soczewki mogą mi wypaść z oczu
Dzięki szczególnej budowie anatomicznej ludzkiego oka nie jest to praktycznie moşliwe, aby miękka soczewka kontaktowa mogła z niego wypaść. Dlatego właśnie nosząc soczewki kontaktowe moşna uprawiać róşnorodne sporty. Siła, jaka trzyma soczewkę kontaktową na oku, zaleşy od średnicy soczewki. Twarde soczewki kontaktowe nie przylegają do oczu tak mocno, jak miękkie (których średnica jest zwykle większa niş twardych). Miękkie soczewki kontaktowe bardzo rzadko wypadają, a jeśli są właściwie dobrane nie wypadną nigdy. To kolejny powód, by umówić się na wizytę u specjalisty w celu właściwego dobrania soczewek kontaktowych.

 

Czyszczenie soczewek kontaktowych zabiera mnóstwo czasu
Czyszczenie soczewek kontaktowych jest niezwykle waşne dla zachowania zdrowia oczu. Na szczęście obecnie dostępne wielofunkcyjne płyny do pielęgnacji znacznie ułatwiają dbanie o soczewki, ich czyszczenie, dezynfekcję i przechowywanie. Czas, jaki naleşy przeznaczyć na pielęgnację soczewek zaleşy od rodzaju wybranego systemu do pielęgnacji. Najlepszym sposobem jest dezynfekowanie i czyszczenie soczewek przez noc – soczewki pozostają zanurzone w płynie do pielęgnacji, a Ty moşesz spokojnie w tym czasie spać. Pamiętaj aby zawsze stosować się do instrukcji dołączonych do opakowania płynów pielęgnacyjnych.
Jeşeli naleşysz do osób ceniących sobie wygodę, zdecyduj się na soczewki jednodniowe. Codzinnie rano zakładasz nową, świeşą parę, którą przed pójściem spać po prostu wyrzucasz. W ten sposób juş nigdy nie będziesz martwił się czyszczeniem swoich soczewek.

 

Nosząc soczewki kontaktowe nie moşna mieć makijaşu
Właśnie, şe moşna! Wystarczy zachować odpowiednią kolejność wykonywanych czynności: nałoşenie soczewek – zrobienie makijaşu – zdjęcie soczewek – zmycie makijaşu. Proste, prawda? W przypadku stosowania aerozoli, na przykład lakieru do włosów, naleşy zamknąć oczy, by nie dopuścić do przyklejenia się rozpylonych cząstek do soczewki.

 

Kolorowe soczewki kontaktowe mogą nosić wyłącznie osoby z wadami wzroku
Kolorowe soczewki kontaktowe dostępne są równieş w wersjach korygujących wady wzroku, jak i w wersji mocy zerowej (tzw. zerówki, plano). Oznacza to, şe mogą je nosić równieş te osoby, które nie mają wady wzroku. Ale i wtedy konieczne jest dopasowanie soczewek przez specjalistę oraz przestrzeganie dokładnie tych samych zasad pielęgnacji, jak w przypadku noszenia soczewek korekcyjnych.

 

Wszystkie soczewki kontaktowe są prawie takie same
To nieprawda. Dzięki postępowi w technologii dostępnych jest obecnie wiele róşnych rodzajów soczewek kontaktowych. Choć opcji jest wiele, wyróşnić moşna grupy soczewek: jednodniowe, do noszenia w trybie dziennym (czyli ze zdejmowaniem na noc) oraz soczewki do noszenia w trybie przedłuşonym (bez zdejmowania na noc). Poniewaş kaşdy z nas ma inne oczy, inną wadę wzroku oraz prowadzi inny tryb şycia, bardzo waşną sprawą jest skonsultowanie się ze specjalistą, który dobierze soczewki kontaktowe najlepiej odpowiadające Twoim oczom i prowadzonemu trybowi şycia.

 

Im wyşsze uwodnienie soczewek kontaktowych, tym więcej przepuszczają tlenu
Jest to błędne, choć dość powszechnie stosowane przekonanie. Soczewki silikonowo-hydroşelowe nowej generacji przepuszczają o wiele więcej tlenu, choć zawierają mniej wody niş tradycyjne soczewki kontaktowe.

 

W soczewkach kontaktowych będę widział gorzej niş w okularach
W rzeczywistości często bywa odwrotnie! Soczewki kontaktowe spoczywają bezpośrednio na rogówce i korygują wadę wzroku bezpośrednio na poziomie oka, a nie – tak jak ma to miejsce w przypadku okularów – z odległości 1-2cm. Właśnie z tego powodu w wielu przypadkach soczewki kontaktowe zapewniają lepszą jakość widzenia niş okulary. Soczewki kontaktowe zapewniają szersze pole widzenia obwodowe – bez względu na to, w jakim kierunku spoglądasz, bo w przeciwieństwie do okularów poruszają się wraz z gałkami ocznymi. Dodatkowo soczewki kontaktowe nie zachodzą mgłą, nie zsuwają się ani nie tłuką podczas aktywności fizycznych i nie ma na nie wpływu deszcz. Jakikolwiek sport uprawiasz, w soczewkach kontaktowych zawsze widzisz lepiej niş w okularach.

 

Nie mogę nosić soczewek kontaktowych poniewaş mam astygmatyzm
W przeszłości soczewki kontaktowe do korekcji astygmatyzmu nie były dostępne w nowoczesnych wersjach materiałowych. Ale innowacje ostatnich lat zmieniły ten stan rzeczy. Astygmatyzm nie jest juş jakąkolwiek barierą do noszenia torycznych soczewek kontaktowych.

 

Poniewaş mam prezbiopię, więc nie mogę nosić soczewek kontaktowych. Potrzebuję okularów tylko do czytania lub pracy przy komputerze
Istnieje wiele róşnych sposobów korygowania prezbiopii za pomocą soczewek kontaktowych. Jeden ze sposobów określany jest mianem monowizji (symultaniczne). W tej metodzie specjalista koryguje jedno oko do dali, a drugie do blişy. Monowizja dobrze sprawdza się w przypadku osób wchodzących w „okres prezbiopii” w wieku około 45lat. Inną opcją dla osób z prezbiopią są soczewki kontaktowe progresywne. Prezbiopia nie stanowi przeszkody, dla noszenia soczewek kontaktowych.

 

Jestem za młody na noszenie soczewek kontaktowych
Nie ma şadnej granicy wieku dla noszenia soczewek kontaktowych. Mogą je nosić niemowlęta, jak i osoby w podeszłym wieku. W opublikowanym raporcie przeciętny wiek, w którym nastolatki zaczynają nosić soczewki kontaktowe, wynosił 13lat. Co więcej soczewki kontaktowe stanowią niezwykle wygodną metodę korekcji wad wzroku dla nastolatków, którzy częściej niş inne grupy wiekowe codziennie uprawiają sporty i uczestniczą w zajęciach rekraacyjnych.

 

Jestem za stary, aby zacząć nosić soczewki kontaktowe
Osoby w kaşdym wieku mogą cieszyć się korzyściami z noszenia soczewek kontaktowych. Jedynym ograniczeniem jest istnienie przeciwwskazania do ich noszenia. Przeciwwskazania nie zaleşą jednak od wieku ani – w większości przypadków – od rodzaju soczewek kontaktowych.

 

Soczewki kontaktowe są bardzo drogie
Soczewki kontaktowe kosztują mniej niş Ci się wydaje. Dzięki postępowi technologicznemu, jaki dokonał się w ostatnim czasie, na rynku dostępna jest cała gama róşnych soczewek kontaktowych. W zaleşności od tego, jaki rodzaj soczewek nosisz i jak często je wymieniasz koszt soczewek jednodniowych dziennie moşe wynieść tyle ile płacisz za gazetę czy filişankę kawy! Specjalista pomoşe Ci wybrać soczewki kontaktowe najwłaściwsze ze względu na wadę wzroku, tryb şycia jaki prowadzisz oraz budşet jakim dysponujesz.

 

OPTO - www.wSoczewkach.pl